top of page

Villkor & GDPR

Introduktion och godkännande av villkoren

De allmänna försäljningsvillkoren som beskrivs nedan reglerar avtalsförhållandet mellan "Användaren" (nedan kallad "Du" eller "Kunden") och "lantbrukaren.se" (nedan kallat "Vi" eller "Webbplatsen" '), som tillhör företagets Webbfabriken i Åhus AB, företagsnummer 559329-5529. Båda parter accepterar dessa villkor utan förbehåll. Dessa allmänna försäljningsvillkor är de enda villkor som är tillämpliga och ersätter alla andra villkor, utom i fallet med uttryckliga. skriftlig, tidigare dispens. Vi vidhåller att du genom att bekräfta din beställning har läst och accepterar utan förbehåll våra allmänna försäljningsvillkor. Dessa försäljningsvillkor är viktiga för dig och Webbfabriken i Åhus AB eftersom de används för att skydda dina rättigheter som en uppskattad kund och våra rättigheter som företag.

Ändringar av användarvillkoren och webbplatsen

Webbfabriken i Åhus AB är ett pågående arbete, och som sådana saker kan förändras, läggas till eller tas bort. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera webbplatsen och dessa användarvillkor då och då, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Det är enbart ditt ansvar att hålla dig uppdaterad med de senaste villkoren genom att återkomma regelbundet. Din fortsatta användning av webbplatsen efter publiceringen av uppdaterade användarvillkor kommer att anses innebära att du har läst och godkänner ändringarna.

Tillgång till webbplatsen

Vi arbetar hårt för att se till att webbplatsen alltid är tillgänglig och tillgänglig, men vi kan inte garantera att webbplatsen inte kommer att ha stillestånd av någon anledning. Vi förbehåller oss rätten att stänga webbplatsen under korta perioder för allmänt underhåll, men kommer att försöka hålla detta till ett minimum. Vi är inte ansvariga om hela eller delar av webbplatsen av någon anledning är otillgänglig när som helst, under hur lång tid som helst.

 

Delar av webbplatsen kräver att du anger ett lösenord för att komma åt vissa funktioner. Detta för att kunna ge dig information som är relevant för din beställning och samtidigt hålla dem privata för dig. För att göra detta, som en del av våra säkerhetsprocedurer, kräver vi att du registrerar ett konto hos Webbfabriken i Åhus AB genom att ange din e -postadress och välja ett säkert lösenord. Vi rekommenderar starkt att du väljer ett starkt lösenord som är svårt för andra att gissa, och du loggar ut från ditt konto i slutet av varje session. Det finns en procedur för återställning av lösenord om du glömmer ditt lösenord. Du måste behandla din kontos inloggningsinformation som konfidentiell, inte avslöja den för någon tredje part och endast använda Webbfabriken i Åhus AB personligen. Om du tror att det kan ha skett ett brott mot säkerheten är det ditt ansvar att meddela oss omedelbart och om det är möjligt att logga in, ändra ditt lösenord.

 

Det är ett villkor för din användning av webbplatsen att all information du tillhandahåller på webbplatsen är korrekt, aktuell och fullständig. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera alla användarkonton efter eget gottfinnande, när som helst av någon eller ingen anledning, inklusive om du enligt vår uppfattning har underlåtit att följa någon bestämmelse i dessa användarvillkor. Vi garanterar inte att webbplatsen eller något innehåll som tillhandahålls på webbplatsen är felfritt. Vi hanterar dina personuppgifter enligt vår sekretesspolicy.

Produktinformation

Webbfabriken i Åhus AB är mycket försiktigt när de sätter produktinformation, beskrivningar och bilder online men kan inte hållas ansvariga för eventuella misstag eller utelämnanden av information som ges.

Priser

De priser som anges på företaget visas i kronor och inkluderar inte leverans. Företaget ansvarar inte för prissättningen hos andra företag, såsom samarbetspartners eller annonsörer hos oss. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser när som helst men detta kommer att anges för dig på beställningen vid tidpunkten för beställningen. Om ett uppenbart felaktigt pris visas på vår webbplats och inte korrigeras med din summa vid tidpunkten för beställningens slut, av någon anledning (mänskliga fel, tekniska fel etc.), kommer din beställning att annulleras och betalningen återbetalas till dig, även om den har ursprungligen validerats.

Tillgänglighet

Vi kommer alltid att sträva efter att fullfölja din beställning när den är klar och betalad. Om en produkt som vi säljer skulle bli otillgänglig efter att din beställning har bekräftats och betalats för kommer vi att återbetala det pris du betalade för produkten inom 30 dagar efter betalningsdatum. Om din beställning innehåller produkter som är tillfälligt otillgängliga, skickar vi ut de tillgängliga produkterna först och följer med de utestående artiklarna när de är tillgängliga igen. Vi kommer att återbetala fraktkostnaderna för resten av beställningen. Om det är relevant kommer vi att erbjuda dig en ersättning för en otillgänglig produkt, en produkt av samma pris och kvalitet. Om du accepterar ersättningen och sedan vill skicka tillbaka den till oss enligt de villkor som anges under Returrätt, kommer returportot att täckas av oss. Om du väljer att tacka nej till detta erbjudande, och den ursprungliga produkten inte är permanent tillgänglig, kommer vi att återbetala priset på den otillgängliga produkten.

Leverans

Din beställning levereras till den adress du angav när din beställning gjordes. Produkterna som köps på Webbfabriken i Åhus AB kommer att levereras till en adress på fastlandet i Sverige.

 

Webbfabriken i Åhus AB gör allt för att respektera de leveranstider som anges på webbplatsen men reserverar oss för upp till 45 dagar. Vi kan dock inte hållas ansvariga för konsekvenserna av en sen leverans eller förlust av ett paket som orsakats av en tredje part som avtalat om att leverera, eller av dig, eller på grund av någon oförutsedd händelse eller en "Guds handling". Om du inte får ditt paket kommer en undersökning att utföras med transportören och kan ta flera dagar efter mottagandet av ditt krav. Under denna undersökningsperiod kommer ingen ersättning eller återleverans att ske.

Ångerrätt

Webbfabriken i Åhus AB tillåter dig 15 dagar att returnera en produkt som du inte är nöjd med. Din ångerrätt börjar från det att din order levereras. Du kan returnera produkten till oss inom denna tidsram, på egen bekostnad, med din faktura och en ifylld och undertecknad returkupong. Vi begär att du skickar varorna till oss med rekommenderat post och att du köper försäkring hos din operatör för varans värde. Detta är nödvändigt om de förlorar eller skadar varorna. Fraktkostnader förblir kundens ansvar. Den nuvarande ångerrätten gäller endast produkter som returneras i sitt ursprungliga, fullständiga skick. Alla produkter som har skadats, inte finns i originalförpackningen eller har förpackningar som har använts utöver att bara öppna produkten, återbetalas inte. Tidsfristerna som nämns ovan gäller från och med dagen för mottagandet av beställningen​

Sekretess och skydd av personuppgifter

Uppgifterna du ger oss är avgörande för behandling och leverans av dina beställningar, för fakturering och för upprättandet av garantiavtal, därför att underlåtenhet att lämna dessa uppgifter kommer att leda till att din beställning annulleras. Genom att registrera dig på webbplatsen godkänner du att ge oss uppriktig och sann information om dig. Att kommunicera falsk information strider mot de nuvarande allmänna villkoren.

 

Du har permanent rätt att få tillgång till och rätta till all information som rör dig, i enlighet med gällande europeiska texter och nationella lagar (artikel 34 i lagen av den 6 januari 1978). Du kan när som helst göra en förfrågan till Webbfabriken i Åhus AB för att ta reda på vilka personuppgifter vi har om dig. Du kan när som helst och på begäran ändra denna information.

 

Cookies registrerar viss information som lagras på din hårddisk. Denna information gör det möjligt för oss att generera statistik baserad på data från besökare på vår webbplats och föreslå produkter som kan intressera dig enligt de objekt som du valde när du tidigare besökte webbplatsen. Cookies innehåller ingen konfidentiell information om dig.

Avstående och delbarhet

Webbfabriken i Åhus AB underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i användarvillkoren ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Användarvillkoren utgör hela avtalet mellan dig och Webbfabriken i Åhus AB och styr din användning av tjänsten och ersätter tidigare avtal (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren). Om någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor anses vara ogiltig, olaglig eller inte verkställbar av någon anledning av en domstol med behörig jurisdiktion, ska denna bestämmelse elimineras eller begränsas till den minsta omfattning så att de återstående bestämmelserna i användarvillkoren fortsätter i full kraft.

Feedback och kommentarer

Alla åsikter som lämnas på webbplatsen av Webbfabriken i Åhus AB kunder screenas och modereras av Webbfabriken i Åhus AB. Om kommentarerna bryter mot lagen eller är olämpliga (kränkande publicitet, förtal, förolämpningar, kommentarer ur sammanhang ...), Webbfabriken i Åhus AB företaget sig rätten att vägra eller ändra den.

bottom of page